۳۰ مهر

طراحی روف گاردن در فضاهای بدون سقف، مانند بالکن ها و بام ها در طبقات فوقانی، یکی از علاقه مندی های معماران در زیباسازی ساختمان ها است. چرا که روف گاردن در محیط های شهری، حال و هوای ویژه ای به ساختمان ها می دهد و تفرج گاهی…

باغ کاخ ورسای
۱۵ شهریور

باغ فرانسوی نوعی سبک طراحی برای فضای سبز است. قبل از دوره رنسانس باغ ها و پارک ها در فرانسه چندان قابل توصیف نبودند. عظمت و زیبایی و تکامل آنها از رنسانس به بعد شکل گرفت. می توان گفت در دوره لویی سیزدهم پارک ها و باغ سازی…