نحوه هوشمند سازی ساختمان bms | خانه هوشمند گلدور

هوشمندسازی ساختمان(BMS)

سیستم اتوماسیون ساختمان به سیستمی گفته می شود که در یک ساختمان نصب شده و از طریق اجزای خود، کنترل قسمت های مختلف ساختمان همچون تاسیسات مکانیکی، سیستم تهویه مطبوع، تجهیزات روشنایی، سیستم های ایمنی، آتش نشانی، تامین برق اضطراری و… را کنترل می کند.

در سیستم هوشمند مدیریت ساختمان، بسیاری از اعمالی که ساکنان از روی عادت انجام می دهند، توسط سیستم های هوشمند در تلفن همراه انجام می شود.

گروه معماری روژین ابنیه برای هوشمندسازی ساختمان شما، از طراحی تا اجرای پروژه در کنار شما خواهدبود.

هوشمندسازی پارکینگ (PMS)

سیستم هوشمند کنترل تردد خودروها در پارکینگ ها، امکان نظارت دقیق بر این روند را برای امنیت بیشتر فراهم می کند.
سیستم هوشمند، این توانایی را دارد که علاوه بر ثبت تردد خودروها، تردد افراد به صورت لحظه ای و زمان دقیق ورود و خروج و … را مشخص کند. نظارت دقیق بر خودروها، نظارت تصویری جهت تطبیق خودروهای ورودی و خروجی و نیز هدایت خودروها جهت پارک کردن، از جمله امکانات سیستم هوشمند پارکینگ است.